pondelok, 03 október 2022

 

Vyhlasovanie športovcov roka

Dom kultúry Senica, 7. 3. 2011

 

sportm2sportm1

 

Z nášho klubu boli ocenení: hráčka Kristína Kozáková (deti do 9 rokov) a družstvo starších žiačok Adriana Kršková, Alexandra Rehušová, Alexandra Vícenová, Jana Svedková, Viktória Blažová, Eliška Krištofová.

 

viac

 

Brigády na kurtoch

TK Senca, apríl 2011

 

kh10musdm1

 

Jar je tu a práce na kurtoch sa môžu začať. Väčšina členov klubu alebo ich rodičía prišli odpracovať dohodnutých 10 hodín na osobu. Niektorí radšej zaplatili "pokutu".

 

viac

 

Klubový turnaj detí

TK Senica, 17. 9. 2011

 

td01mtd02m

 

viac

 

Valné zhromaždenie klubu

Reštaurácia Jednota, 20. 3. 2011

 

cd1m

 

Predseda klubu zhodnotil športové výsledky, súťaže družstiev, turnaje organizované klubom, využívanie krytej haly v Častkove, hospodárenie, finančný stav klubu, rekreačný tenis.

 

viac

 

Stavanie nafukovacej haly

ŠK Oceán Častkov, 16. 4. 2011

 

kh10musdm1

 

Členovia klubu a rodičia hráčov strávili sobotu skladaním haly. Činnosť koordinoval najatý odborník z Česka podľa presne určeného postupu. Práca trvala 6 hodín. Potom nasledovala príjemnejšia časť dňa - guláš a pivo. Náš klub má halu v prenájme.

 

viac

 

Školenie vedúcich družstiev

TK Senica, 8. 4. 2011

 

skolm1skolm3

 

Budúcich vedúcich družstiev školil vedúci rozhodcovskej komisie ZsTZ pán Uhrík z Nitry. Z nášho klubu získali oprávnenie Ing. Miroslav Mikulíček, Mgr. Elena Jamrichová a Jozef Kollár. Ďaľší  účastníci boli z klubov TK 77 Skalica, AŠK Skalica, TK Moravský sv. Ján.

 

Ukončenie súťaží družstiev

TK Senica, 25. 6. 2011

 

usdm1usdm1

 

Predseda klubu zhodnotil priebeh a výsledky súťaží.  Odcenené bolo družstvo mladších žiačok B (Ema Vícenová, Alexandra Jamrichová, Linda Mikulíčková, Natália Krajčírová), ktoré vyhralo svoju súťaž. Potom nasledovali opekanie mäsa a súťaže v netradičných disciplínach.

 

viac