piatok, 24 máj 2019
družstvo žien, 1. liga
družstvo mužov, 2. liga
družstvo dorasteniek, I. trieda
družstvo starších žiakov, II. trieda
družstvo mladších žiakov, II.trieda
družstvo mladších žiačok, II. trieda
zmiešané družstvo detí do 10 rokov

 

Valné zhromaždenie klubu

Volley club Senica, 4. 4. 2014

 

skolm2vzm6

 

Príhovor predsedu klubu
Vážení členovia TK, po roku sa opäť schádzame, aby sme zrekapitulovali výsledky našej činnosti za posledné obdobie a zároveň si vytýčili najbližšie ciele. Dnešné VZ zároveň uzatvára 2-ročný cyklus práce výboru TK a je teda volebným.

celý príhovor v pdf