Permanentky z 10% zlavou
 
  5 hodín   =   40Eur   = 330 kreditov   - bonus 0,5 hodiny
10 hodín   =   80Eur   = 660 kreditov   - bonus  1 hodina
20 hodín   = 160Eur   = 1320 kreditov - bonus  2 hodiny

 ( 1 hodina  = 60 kreditov)
 
Permanentku možno zakúpiť:

- prevodom príslušnej sumy na účet:  SK7402000000000013434182 
  (do poznámky uviesť meno pod, ktorým ste registrovaný v rezervačnom systéme)

- v hotovosti na dvorcoch TK Senica u správcu
 
Po úhrade Vám bude v rezervačnom systéme nabitý kredit v príslušnej výške.
 
Rezreváciu možno zrušiť 4 hodiny pred rezervovaným termínom - príslušná hodnota kreditu sa Vám automaticky vráti.
 
V prípade, že tesne pred rezervovaným termínom začne pršať - kredit Vám naspäť vráti správca rezervačného systému.
 
V prípade otázok kontaktujte prosím tksenica@tksenica.sk
 
prehlad voľných dvorcov nájdete na: https://www.rezervujsi.sk/tksenica/kalendar
 
rezervuj
 
 
 
 
Aplikácie pre mobilné telefóny:
 
Image00001       Image00002

On line kamera sníma každých 5 minút.

webcamimagerefresh1