Svoje aktuálne limity sme testovali v rôznych disciplínach. Výsledky z nich nám ukázali silné stránky detí, tiež oblasti, na ktorých musíme spoločne zapracovať. Disciplíny: šprint na 30, resp. 50m, skok z miesta znožmo, ľavá noha, pravá noha, vejár, hod na presnosť - ľavá ruka, pravá ruka, vertikálny výskok, strečing-predklon, vytrvalostný beh na 440m.
Po zvládnutí všetkých testovaných disciplín nasledovali 2 odborné prednášky. Tomáš Vacula - Centrum Mobility priblížil deťom aj rodičom poznatky z oblasti kondície, všestrannosti, strečingu, obratnosti a sily a povinnosť všeobecného pohybového rozvoja k špeciálnemu tréningu.
Tréner Patrik Cvik mal prednášku z oblasti športovej psychológie, ako hrať bez strachu + tipy ako by sa mal správať rodič pred, počas a po zápase.
Po každej prednáške bol priestor na otázky a diskusiu. Tomášovi a Patrikovi veľmi pekne ďakujeme za cenné informácie, ich skúsenosti z praxe boli pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom. Veríme, že na jar testy aj prednášky zopakujeme minimálne v rovnakom počte.
Zároveň ďakujeme všetkým športovým nadšencom za pomoc pri jednotlivých disciplínach, za prinesené pochúťky a za príjemnú atmosféru počas celej akcie.
.