2012 Fotografie zo súťaží družstiev

MLADŠÍ ŽIACI, STARŠÍ ŽIACI

mladšíe žiačky, 6. 5. 2012, TK Senica - TK Nová generácia 3 : 3

mladšíe žiačky, 3. 6. 2012, TK Senica - AŠK Skalica 2 : 4

mladšie žiačky, 10. 6. 2012, TK Senica - TK Tenem Nemšová 1 : 5

mladší žiaci, 29. 4. TK Senica - TC Empire Trnava 0 : 7

mladší žiaci, 3. 6. 2012, TK Senica - TK Kúpele Piešťany 7 : 0

staršie žiačky, 5. 5. 2012, TK Senica - AŠK Skalica 3 : 3

staršie žiačky, 26. 5. 2012, TK Senica - TK 77 Sklaica 5 : 1

staršie žiačky, 9. 6. 2012, TK Senica - TK Eso Piešťany 3 : 3

staršie žiačky, 23. 6. 2012, TK Senica - xxx

DORASTENCI, ŽENY, MUŽI

dorastenky A, 27. 5. 2012, TK Senica - TK 77 Skalica  6 : 1

dorastenky B, 29. 4. 2012, TK Senica - TK Klimatech NM  2 : 4

dorastenky B, 27. 5. 2012, TK Senica - TC Partizánske  6 : 0

dorastenci, 6. 5. 2012, TK Senica - TC Topoľčany  1 : 5

dorastenci, 10. 6. 2012, TK Senica - MŠO Štúrovo  3 : 3

dorastenci, 24. 6. 2012, TK Senica - TK Slovan Galanta

ženy, 5. 5. 2012, TK Senica - TK Vrútky  3 : 4

muži, 28. 4. 2012, TK Senica - TK Partizánske 5 : 2

muži, 2. 6. 2012, TK Senica - TK Bošany 7 : 0