pondelok, 03 október 2022

Štyridsiate výročie založenia klubu

reštaurácia FitPit, 7. 10. 2016

 

príhovor podpredsedu klubu v pdf

 

http://www.tvsen.sk/prispevok/default/id/6087/

 

prejav podpredsedu /privítanie

 

odovzdávanie ocenení členom klubu

 

OCENENIE PAMÄTNÝMI PLAKETAMI:

RSDr. Milan Jablonický, bývalý predseda klubu

Ing. Ivan Spiššák, člen výboru od roku 2004

Ing. Marián Medlen, dlhoročný predseda revíznej komisie

Ján Paška, dlhoročný predseda klubu

Vlasta Přichystalová, trénerka mládeže a hráčka klubu

MUDr. Gabriela Bartošková, bývalá hráčka klubu a trénerka

PhDr. Erich Macek, dlhoročný hráč klubu

JUDr. Andrej Slezák, dlhoročný hráč klubu

Ivan Štefík, tréner a dlhoročný hráč klubu

Monika Valachovičová, dlhoročná hráčka klubu

Adam Čepka, dlhoročný hráč klubu